Prev Next
1 2 3
Добро пожаловать на официальную страницу компании QUADEL d.o.o

Добро пожаловать на официальную страницу компании QUADEL d.o.o

Предприятие QUADEL основано в Нише в 1992 году, сегодня организовано как акционерное общество с местопребыванием в том же городе. С самого основания приоритет в деятельности дается системам пожарного оповещения и управления тушением пожаров т.е. производству контрольных панелей (централей) и софтверских комплектов для центрального наблюдения системы технической защиты.
Наряду с этим, QUADEL самостоятельно развил и системы точного времени и „building management“ системы, а также занимается и областью технического обеспечения (oхранная сигнализация и видеонаблюдение-CCTV).

Больше...

Quadel

Cистемы пожарной сигнализации

Cистемы пожарной сигнализации

Više generacija kontrolnih panela (centrala) za dojavu požara kapaciteta 1 zone do 32 petlje, dizajniranih i proizvedenih u QUADEL-u, svojom fleksibilnom strukturom omogućavaju konfigurisanje sistema u velikom opsegu, što podrazumeva ne samo veličinu objekata  već i njihovu topološku strukturu. Pri tome je visok stepen ekonomičnosti i funkcionalnosti zadržan u čitavom polju primene i praktično ne zavisi od kompleksnosti projekta.

 

Информационнй системы мониторинга

Информационнй системы мониторинга

Prateći najnovija svetska dostignuća u oblasti informatike i telekomunikacija, a naročito u oblasti razvoja interneta, QUADEL je pored svojih postojećih rešenja za komunikaciju putem klasičnih serijskih veza razvio i tehnologiju za povezivanje svojih centrala za dojavu požara sa računarom za centralni nadzor putem interneta.

Системы для обнаружения газа

Системы для обнаружения газа

Quadel-ove centralne jedinice za procesiranje signala dobijenih od detektora otrovnih i zapaljivih gasova u industrijskim uslovima, iako projektovane za autonoman rad, imaju i mogućnost integracije u adresibilne sisteme za dojavu požara ostvarenu primenom posebno razvijenih senzorskih interfejsnih modula.

Системы отображения времени

Системы отображения времени

Proizvodni program QUADEL-a pruža mogućnost konfigurisanja sistema za distribuciju i prikaz tačnog vremena sa praktično neograničenim brojem lokalnih digitalnih satova koje, pored funkcionalnosti odlikuje i izuzetan estetski dizajn.

Quadel продукты