Quadel doo

Sistem za dojavu požara u Tigar Tyres - Pirot

Integrisani sistem za dojavu požara u kompleksu Tigar Tyres u Pirotu je dostigao 20 lokalnih centrala za dojavu požara, koje su instalirane u objektima ovog giganta gumarske industrije.

Ovaj integrisani sistem čini 20 centrala za dojavu požara sa preko 6000 detektora, ručnih javljača, modula i ostalih elemenata za dojavu požara.