Quadel doo

O nama

O nama

Preduzeće QUADEL je osnovano 1992. u Nišu i danas je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u istom gradu. Od samog nastanka prioritet u poslovanju je dat sistemima za dojavu i upravljanje gašenjem požara, odnosno proizvodnji kontrolnih panela (centrala) i softverskih paketa za centralni nadzor sistema tehničke zaštite.

Do danas je oprema QUADEL-a ugrađena u više od 1000 objekata, pri čemu se kontrolni paneli za upravljanje gašenjem požara dugi niz godina izvoze na skandinavsko tržište. Ovo  predstavlja garanciju za dalju ugradnju već postojećih, ali i veliko iskustvo za razvoj novih tipova sistema.

Idući u korak sa vremenom QUADEL je, u saradnji sa proizvođačem detektora požara, kompanijom HOCHIKI (Japan), odnosno njenom evropskom kompanijom - HOCHIKI EUROPE (England), razvio kontrolne panele (centrale) i odgovarajuće interfejsne module bazirane na ESP komunikacionom protokolu. Ovo omogućava primenu najsavremenijih analognih adresibilnih detektora serije ASX (ravna karakteristika osetljivosti na dimove) i odgovarajućih ulazno/izlaznih uređaja. Time je QUADEL postao prvi i u ovom momentu jedini proizvođač te vrste opreme u Srbiji i ovom delu Evrope.

U skladu sa aktuelnom pravnom regulativom, QUADEL je od strane MUP-a Republike Srbije, ovlašćen za poslove projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara.