• Sistemi za detekciju gasa
 • Analogno-adresibilni sistemi za detekciju ugljen-monoksida

  Na bazi dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji kontrolnih panela za dojavu požara i uz primenu najnovije generacije senzorskih elemenata lidera u ovoj oblasti, kompanije Figaro (Japan), u QUADEL-u je razvijen u ovom momentu tehnološki najnapredniji, analogno-adresibilni sistem za detekciju ugljen-monoksida, posebno prilagođen za primenu u javnim garažama.

   
  Detektor QCO-TGS/A

  QCO-TGS/A je detektor ugljen-monoksida izveden u mikroprocesorskoj tehnologiji i uz primenu elektrolitičkog senzorskog elementa proizvođača Figaro (Japan). Adresibilan je po tipu (sa do 127 adresna elemenat po liniji-petlji) i sa sledećim osobinama:

  • Visoka selektivnost na CO
  • Veoma linearna karakteristika
  • Izuzetno niska potrošnja (0.2 mA)
  • Dug vek senzora (>7god)
  • Merni opseg od 0 do 1000 ppm
  • Jednostavna kalibracija
  • Samodijagnostika
  • Niski troškovi ugradnje i održava-nja, uz primenu jednoparičnog kabla (napr. JH(St)H 1x2x0.6mm)
  • Karakteristike u skladu sa UL 2034 i EN5091

   

  Centrala Alpha 1100

  Centrala za dojavu požara i detekciju ugljen-monoksida Alpha 1100 je kontrolna jedinica čiji je zadatak da, na osnovu prethodno isprogramiranih konfiguracionih parametara, prikuplja podatke od detektora na adresnoj linij (petlji) i nakon komparacije merenih vrednosti sa unapred zadatim pragovima vrši iniciranje odgovarajuće alarmne signalizacije i reakcije sistema (upravljanje sistemima za ventilaciju i sl.). Sistemski protokol QPA razvijen u Quadel-u omogućava prenos punih informacija o merenim veličinama (koncentracije CO) na nivou svakog individualnog detektora i izvršnih komandi na nivou adresnih ulazno-izlaznih elementa. U osnovi digitalni pruža višestruku zaštitu od greški usled elektromagnetnih uticaja.

  Centralu odlikuje jednostavan, pregledan i efikasan korisnički interfejs, sa LCD displejem koji omogućava kontinuiran prikaz trenutnih koncentracija na nivou zona detekcije ili, po potrebi na individualnim detektorim. Rukovanje je veoma jednostavno i zaštićeno sistemom lozinki a rezervno baterijsko napajanje sa odgovarajućim punjačem smešteno u samom kućištu.

  Povezivanje centrale sa sistemom centralnog nadzora je omogućeno primenom interfejsnih modula za umrežavanje putem namenske kablovske instalacije, Etherneta/Interneta, GSM ili RF modema.

  Izlazni elementi

  Svetlosni i zvučni signalizatori (blic lampe, LED paneli sa odgovarajućim natpisima, alarmne sirene) ali i kontrolni prekidački elementi namenjeni upravljanju sistemima ventilacije i sl., mogu se priključiti na izlaze na samoj centrali ili na odgovarajuće adresne ulazno/izlazne module povezane na signalne linije (petlje). Način njhovog aktiviranja se programira od strane instalatera na licu mesta, putem servisnog PC računara i memoriše u trajnoj memoriji.

  Prednosti

  Sistem je baziran na detektorima dugog veka eksploatacije (>7god) i izuzetno male potrošnje (0.2 mA), čijim se performansama rešavaju suštinski problemi prisutni u ovoj oblasti i omogućava zamena do sada instaliranih kablova velikog poprečnog preseka standardnim signalnim, kao i izvora rezervnih napajanja velikog kapaciteta znatno manjim. Ekonomska opravdanost primene ovih sistema je višestrika kako u domenu instalacije (opreme i kabliranja) tako i održavanja.

  Primena

  Sa adresnim linijama kapaciteta do 127 elementa i uz znatnu redukciju troškova instalacije i eksploatacije, sistem nudi optimalno rešenje za detekciju ugljen-monoksida i u veoma kompleksnim objektima.

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)