• Sistemi za detekciju gasa
  • Detekcija gasa u industriji

    Iako projektovane za potpuno autonoman rad, Quadel-ove centralne jedinice za procesiranje signala dobijenih od detektora gasa različitih proizvođača i tipova imaju mogućnost integracije u adresibilne sisteme za dojavu požara ostvarenu primenom posebno razvijenih senzorskih interfejsnih modula.
    Ova osobina je od posebne važnosti kod objedinjavanja funkcija nadzora nad sistemima dojave u objektima u kojima se, sem detekcije požara, nameće i primena detektora priridnog gasa (kotlarnice) i ugljen-monoksida (garaže).
    Tako koncipirani sistemi uz dodatni kvalitet integrisanosti, zadržavaju i veoma važne osobine adresibilnih sistema kao što su fleksibilnost, programirljivost, distribuiranost (a time i ekonomičnost ožičavanja), proširivost, mogućnost umrežavanja, itd.
    Ove osobine omogućavaju optimalno konfigurisanje (kako u smislu funkcionalnosti tako i troškova instaliranja, održavanja i naknadnih proširenja) veoma kompleksnih sistema čak i u tipičnim primenama kada je zahtevana jedino detekciju gasa.