• Konvencionalni sistemi za dojavu požara
  • Prateći elementi konvencionalnih sistema za dojavu požara

    Svi konvencionalni detektori i javljači požara saglasni standardu EN54 su kompatibilni centralama iz ove serije. Na osnovu dugogodišnje saradnje, QUADEL je ugrađene sisteme u najvećem broju slučajeva bazirao na proizvodima renomire kompanije HOCHIKI, što će činiti i ubuduće.