• Računarski nadzor
 • Centralni nadzor sistema za dojavu požara

  Prateći najnovija svetska dostignuća u oblasti informatike i telekomunikacija, a naročito u oblasti razvoja interneta, QUADEL je pored svojih postojećih rešenja za komunikaciju putem klasičnih serijskih veza razvio i tehnologiju za povezivanje svojih ceentrala za dojavu požara sa računarom za centralni nadzor putem interneta.

  Osnovne karakteristike softverskog paketa za centralni nadzor su:

  • izbor operativnog sistema Linux - Windows
  • prikupljanje podataka sa centrala za dojavu i upravljanje gašenjem požara
  • grafički prikaz štićenih objekata
  • vizuelna i zvučna signalizacija događaja
  • štampanje i arhiviranje svih događaja u sistemu
  • analiza ranijih događaja u sistemu
  • zadavanje komandi centralama
  • veza sa centralama putem RS232, RS485, TCP/IP, GSM-GPRS
  • prenos podataka sa centralnog računara na druge računare u LAN-WAN okruženju putem interneta primenom Alph@Net tehnologije
  • slanje e-mail i SMS poruka sa centralnog računara

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)