Quadel doo

Svi proizvodi

 • Centrala za ručnu dojavu požara QS-SZ+
  Centrala za ručnu dojavu požara QS-SZ+

  Centrala tipa QS-SZ+ je protivpožarna centrala namenjena dojavi požara u objektima gde nije predviđena primena automatskih detektora tipično za stambene zgrade. Funkcija dojave se ostvaruje pomoću ručnih javljača požara, instaliranih na spratovima objekta

 • Centrala za dojavu požara ALPHA 1000
  Centrala za dojavu požara ALPHA 1000

  Centrala tipa ALPHA 1000 predstavlja savremen, mikroprocesorski uređaj namenjen otkrivanju požara u najranijoj fazi, signalizaciji i preduzimanju određenih akcija u cilju njegovog saniranja (izvršne funkcije).

 • Centrala za termosenzitivne kablove ALPHA 1100 TS
  Centrala za termosenzitivne kablove ALPHA 1100 TS

  Centrala tipa ALPHA 1100TS je savremena mikroprocesorska kontrolna jedinica namenjena procesiranju linija sa termosenzitivnim kablovima. Ona ima zadatak da, na osnovu prethodno isprogramiranih konfiguracionih parametara, prikuplja podatke o stanju na doja

 • Prateći elementi konvencionalnih sistema za dojavu požara
  Prateći elementi konvencionalnih sistema za dojavu požara

  Svi konvencionalni detektori i javljači požara saglasni standardu EN54 su kompatibilni centralama iz ove serije. Na osnovu dugogodišnje saradnje, QUADEL je ugrađene sisteme u najvećem broju slučajeva bazirao na proizvodima renomiranih kompanija HOCHIKI i

 • Analogni adresibilni sistem ALPHA 1100
  Analogni adresibilni sistem ALPHA 1100

  Kontrolni panel (centrala) kapaciteta do 2 adresne petlje namenjena procesiranju analogno-adresibilnih, HOCHIKI ESP protokolu kompatibilnih detektora požara i pomoćnih uređaja za objekte srednje veličine.

 • Analogni adresibilni sistem ALPHA 2100
  Analogni adresibilni sistem ALPHA 2100

  Kontrolni panel (centrala) veoma fleksibilne (kako centralizovane tako i distribuirane) strukture kapaciteta do 32 adresne petlje, namenjena procesiranju analogno-adresibilnih, HOCHIKI ESP protokolu kompatibilnih detektora požara i pomoćnih uređaja u sred

 • Prateći elementi analognih adresibilnih sistema za dojavu požara
  Prateći elementi analognih adresibilnih sistema za dojavu požara

  Analogno adresibilni sistemi tipa ALPHA 1100 i ALPHA2100 bazirani na primeni detektora i ostalih adresnih elemenata kompanije HOCHIKI i ESP komunikacionom digitalnom protokolu visoke pouzdanosti predstavljaju najsavremenije tehnološko rešenje, kako po efi

 • Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101
  Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101

  Kontrolni panel (centrala) tipa SQS-101 je napredna mikroprocesorska jedinica namenjenu kontroli i upravljanju sistema za automatsko gašenje požara, sa visokim stepenom programirljivosti na licu mesta (

 • Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101A
  Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101A

  Kontrolni panel za upravljanje gašenjem požara SQS-101 u verziji SQS-101A ima ugrađen adresni interfejsni modul CHQ-FIO koji omogućava njegovo povezivanje u adresnu liniju (petlju) kompatibilnu HOCHIKI ESP protokolu i time integraciju sistema za gašenje

 • Centralni nadzor sistema za dojavu požara
  Centralni nadzor sistema za dojavu požara

  Prateći najnovija svetska dostignuća u oblasti informatike i telekomunikacija, a naročito u oblasti razvoja interneta, QUADEL je razvio široku lepezu rešenja za povezivanje svojih centrala, kako putem klasičnih serijskih veza, tako i preko interneta.

 • Sistemi za detekciju ugljen-monoksida sa kolektivnom adresom
  Sistemi za detekciju ugljen-monoksida sa kolektivnom adresom

  Sistem sa signalnim linijama kapaciteta do 16 detektora sa kolektivnom adresom, dugog veka eksploatacije (>7god) i izuzetno male potrošnje (<1mA), nudi veoma povoljno rešenje za detekciju ugljen-monoksida u garažama male i srednje veličine, uz redukciju t

 • Analogno-adresibilni sistemi za detekciju ugljen-monoksida
  Analogno-adresibilni sistemi za detekciju ugljen-monoksida

  Sistem baziran na adresibilnim detektorima dugog veka eksploatacije (>7god) i izuzetno male potrošnje (0.2mA), sa adresnim linijama kapaciteta do 127 elementa, nudi optimalno rešenje za detekciju ugljen-monoksida u kompleksnim objektima, uz znatnu redukci

 • Detekcija gasa u industriji
  Detekcija gasa u industriji

  Quadel-ove centralne jedinice za procesiranje signala dobijenih od detektora otrovnih i zapaljivih gasova u industrijskim uslovima, iako projektovane za autonoman rad, imaju i mogućnost integracije u adresibilne sisteme za dojavu požara ostvarenu primenom

 • d
  d

  dd