• Konvencionalni sistemi za dojavu požara
 • Centrala za dojavu požara ALPHA 1000

  Centrala tipa ALPHA 1000 predstavlja savremen, mikroprocesorski uređaj namenjen otkrivanju požara u najranijoj fazi, signalizaciji i preduzimanju određenih akcija u cilju njegovog saniranja (izvršne funkcije).

  • Projektovana za primenu u manjim i objektima srednje veličine i podržava sve standardne tipove konvencionalnih detektora i javljača požara, uz visok stepen pouzdanosti i programirljivosti na licu mesta.  
  • 10 zona dojave za povezivanje detektora i javljača požara sa kolektivnom adresom
  • 6 programirljiva relejna izlaza za povezivanje protivpožarnih sirena, daljinske signalizacije, energetskih sklopki i opcione telefonske dojave alarmnog stanja.
  • Serijski kanal RS485 omogućava vezu sa paralelnim tabloima ili centralnim PC računarom.
  • Sve funkcije centrale su u skladu sa važećim propisima za ovu vrstu opreme (standardi EN54-2 i EN54-4).

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)