• Adresibilni sistemi za dojavu požara
  • Prateći elementi analognih adresibilnih sistema za dojavu požara

    Na osnovu dugogodišnje saradnje, QUADEL je ugrađene sisteme u najvećem broju slučajeva bazirao na proizvodima renomire kompanije HOCHIKI, što će činiti i ubuduće.