Quadel doo

Ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja

QUADEL doo je uspešno završio akreditaciju kod ATS-a i nakon toga dobio Rešenje MUP Srbije, kojim se ovlašćuje za obavljanje poslova Prvog i periodičnog kontrolisanja stabilnih sistema za dojavu požara.