Quadel doo

Download

Lista referenci realizovanih sistema
Lista referenci realizovanih sistema u industrijskim objektima
Lista referenci urađenih glavnih projekata
Sertifikat kvaliteta SRPS ISO 9001
Izjava o politici kvaliteta
Ovlašćenje za projektovanje stabilnih sistema za dojavu požara
Ovlašćenje za izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara
Sertifikat o akreditaciji - Kontrolno telo tipa C - SRPS ISO/IEC 17020:2012
Ovlašćenje za poslove kontrolisanja
Sertifikat standarda ISO 27001

            
 
Konvencionalni sistemi za dojavu požara  
Konvencionalna centrala za dojavu požara QS-SZ+ (245 kB)
Konvencionalna centrala za dojavu požara QUATTRO (620 kB)
Konvencionalna centrala za dojavu požara ALPHA 1000C, ALPHA 2000C (600 kB)
Prateći elementi konvencionalnih sistema za dojavu požara (5.8 MB)
Uputstvo za projektovanje konvencionalnih sistema za dojavu požara (4.1 MB)
            
Addressable fire detection systems  
Analogue addressable fire detection control panel ALPHA 1100   (970 KB)
Analogue addressable fire detection control panel ALPHA 2100   (1.4 MB)
Sertifikat EN 54 - centrala ALPHA 1100
Sertifikat EN 54 - centrala ALPHA 2100 - original
Sertifikat EN 54 - centrala ALPHA 2100 - prevod
ALPHA 2100 - Declaration of performance
Prateći elementi analogno-adresibilnih sistema za dojavu požara (5.8 MB)
Uputstvo za projektovanje adresibilnih sistema za dojavu požara (3.3 MB)
Adresni moduli generacije QCH - tehnološki vodič (198 KB)
Program za proračun petlje   (0.9 MB)

             
            
Sistemi za upravljanje gašenjem požara  
Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101 (1.6 MB)
Sertifikat EN 54 - centrala SQS 101 - original
SQS 101 - Declaration of performance
Uputstvo za projektovanje SQS-101 (685 KB)

             
            
Računarski centralni nadzor  
Računarski centralni nadzor   (1.4 MB)

             
            
Building monitoring sistemi  
Building monitoring sistemi   (1.1 MB)

             
            
Sistemi za detekciju gasa  
Sistemi za detekciju ugljen-monoksida sa kolektivnom adresom (3.3 MB)
Analogno-adresibilni sistemi za detekciju ugljen-monoksida (3.5 MB)
Uputsvo za projektovanje sistema za detekciju ugljen-monoksida (2.8 MB)

             
            
Sistemi tačnog vremena  
Sistemi tačnog vremena   (7.1 MB)

             
            
HOCHIKI Technology guides  
CDX Technology Guide (0.8 MB)
Analogue Addressable Technology Guide (0.4 MB)
High Performance Chamber Technology Guide (0.9 MB)
I.S. Detectors Technology Guide (0.7 MB)
Air Sampling Detection FireLink-25 (43 KB)
Air Sampling Detection FireLink-100 (42 KB)

             
            
Detektori specijalne namene  
Termo-senzitivni kablovi   (3.314 KB)