Quadel doo

ISO 27001 certified standard

In order to improve the management of information and their security,
QUADEL has implemented and certified the ISO 27001 standard.

 

U cilju poboljšanja upravljanja informacijama i njihove bezbednosti,
KUADEL je primenio i sertifikovao standard ISO 27001.