Quadel doo

Uveden standard kvaliteta SRPS ISO 9001

QUADEL je 29.3.2017. završio sertifikaciju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 standarda. Sertifikacija uvedenog sistema kvaliteta je obavljena od strane renomirane domaće firme Kvalitet AD.

U skladu sa zahtevima nove verzije standarda ISO 9001:2015, QUADEL je uspešno završio resertifikaciju. Novi sertifikat se nalazi u Download sekciji sajta.