Quadel doo

Uveden standard kvaliteta SRPS ISO 9001

QUADEL je 29.3.2017. završio sertifikaciju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 standarda. Sertifikacija uvedenog sistema kvaliteta je obavljena od strane renomirane domaće firme Kvalitet AD.