Quadel doo

Još jedan sertifikat EN 54 - Centrala SQS-101

Prateći zahteve tržišta QUADEL je uspešno završio sertifikaciju još jedne centrale za dojavu požara i upravljanje gašenjem požara. Radi se o centrali SQS-101. Ovaj sertifikat kao i sva ostala dokumenta mogu se naći u Download sekciji sajta.