• Konvencionalni sistemi za dojavu požara
 • Centrala za ručnu dojavu požara QS-SZ+

  Centrala tipa QS-SZ+ je protivpožarna centrala namenjena dojavi požara u objektima gde nije predviđena primena automatskih detektora (tipično za stambene zgrade).

  • Funkcija dojave se ostvaruje pomoću ručnih javljača požara, instaliranih na spratovima objekta.
  • Jedna dojavna zona za povezivanje ručnih javljača požara (dojavna linija kontrolisana na prekid i kratak spoj)
  • Jedan relejni izlaz sa dva nezavisna kontakta (naponski i beznaponski) za povezivanje protivpožarnih sirena, energetskih sklopki i opcione telefonske dojave alarmnog stanja.
  • Sopstveno mrežno i rezervno napajanje za autonomiju od 72 sata kako zahtevaju protivpožarni propisi.
  • Kontrola zemnog spoja
  • Sve funkcije centrale u skladu sa važećim propisima za ovu vrstu opreme.

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)