• Sistemi za upravljanje gašenjem požara
 • Centrala za upravljanje gašenjem SQS-101A

  Kontrolni panel SQS-101A je u osnovi centrala SQS-101 sa ugrađenim interfejsnim modulom CHQ-FIO koji omogućava povezivanje sistema za gašenje požara u adresnu liniju (petlju) kompatibilnu HOCHIKI ESP serijskom protokolu. U toj verziji su funkcije odlučivanja prenesene na adresibilni kontrolni panel (centralu) koja procesira sve elemente na priključenim adresnim linijama.

  Karakterišu ga visok stepen programirljivosti na licu mesta (on site programming) i time prilagodljivost zahtevima konkretne primene, uz auto-dijagnostiku koja se odnosi na automatsko utvrđivanje kvarova na priključenim dojavnim, signalnim i pobudnim linijama, kao i kvarova na samoj centrali.

  Programiranje sistema za konkretnu primenu se obavlja uz korišćenje PC programskog paketa za konfigurisanje i monitoring QuadExConfig. Isti programski paket omogućava i monitoring detaljnog stanja sistema koji podrazumeva praćenje tekućih vrednosti otpornosti priključenih linija i bitnih napona u sistemu, kao i listanje LOG-EVENT memorije sa arhivom poslednjih 1000 bitnih događaja sa tačnim vremenima njihovog nastanka. Transfer svih podataka od servisnog PC računara ka panelu i obratno se odvija putem USB interface-a.

  Kako su u slučaju panela SQS-101A funkcije odlučivanja prenesene na adresibilni kontrolni panel (centralu) tipa ALPHA1100/ALPHA2100 koja procesira sve elemente na priključenim adresnim linijama, za automatsku detekciju se koriste analogno-adresibilni detektori povezani na neku od adresnih petlji, dok se svi ostali prateći elementi specifični za sisteme za gašenje povezuju na sam kontrolni panel SQS-101A.

  Pošto tako formiran podsistem za upravljanje gašenja zauzima samo jednu iz skupa od 127 adresa dostupnih u okviru jednu adresne linije (petlje), otvara se mogućnost integrisanja više takvih podsistema (teorijski maksimalni broj je 127 po petlji). To praktično znači da je na ovaj način moguće formirati sisteme za gašenje veoma velikog kapaciteta. Naravno, pri njihovom dimenzionisanju ne sme se izgubiti iz vida neohodnost primene adresibilnih detektora kao i opcionih ostalih elemenata koji svaki za sebe zauzimaju po jednu adresu.

  Mrežno i rezervno napajanje u ovoj varijanti je identično kao kod SQS-101. Funkcije rukovanja i signalizacije su u biti nepromenjene, s tim što se prikaz suštinskih informacija o svim tako formiranim podsistemima gašenja dostupne i na centralnom analogno-adresibilnom panelu.

  Performanse centrale su u saglasnosti sa standardima EN54-2, EN54-4 i EN 12094.

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)