• Sistemi za detekciju gasa
 • Sistemi za detekciju ugljen-monoksida sa kolektivnom adresom

  Primenom najnovije generacije senzorskih elemenata mernih pretvarača, lidera u ovoj oblasti, kompanije Figaro (Japan), u QUADEL-u je razvijen sistem za detekciju ugljen-monoksida, posebno prilagođen za primenu u javnim garažama.

  Detektor QCO-TGS/C

  QCO-TGS/C je detektor ugljen-monoksida izveden u mikroprocesorskoj tehnologji i uz primenu elektrolitičkog senzorskog elementa proizvođača Figaro (Japan). Konvencionalan je po tipu (sa kolektivnom adresom) i sa sledećim osobinama:

  • Visoka selektivnost na CO
  • Veoma linearna karakteristika
  • Izuzetno niska potrošnja (<1mA)
  • Dug vek senzora (>7god)
  • Merni opseg od 0 do 1000 ppm
  • Jednostavna kalibracija
  • Samodijagnostika
  • Niski troškovi ugradnje i održavanja, uz primenu jednoparičnog kabla (napr. JH(St)H 1x2x0.6mm)
  • Karakteristike u skladu sa UL 2034 i EN5091

  Centrala QPT-3CO

  Centrala za detekciju ugljen-monoksida QPT-3CO je kontrolna jedinica namenjena procesiranju detektora QCO-TGS/C, alarmiranju i upravljanju sistemima za ventilaciju. Iako baziran na principu određivanja maksimalne koncentracije CO (u ppm) na signalnim linijama (do 16 detektora po liniji), sistemski protokol razvijen u Quadel-u je u osnovi digitalni i pruža višestruku zaštitu od greški usled elektromagnetnih uticaja. Komparacijom trenutnih vrednosti u zonama detekcije sa unapred zadatim pragovima, centralna jedinica vrši odlučivanje o automatskom aktiviranju /deaktiviranju sistema ventilacije i svetlosno-zvučne alarmne signalizacije.

  Centralu odlikuje jednostavan, pregledan i efikasan korisnički interfejs, sa LCD displejem koji omogućava kontinuiran prikaz trenutnih koncentracija na detektorskim linijama. Rukovanje je veoma jednostavno i zaštićeno sistemom lozinki a rezervno baterijsko napajanje sa odgovarajućim punjačem smešteno u samom kućištu. Povezivanje centrale sa sistemom centralnog nadzora je omogućeno primenom interfejsnih modula za umrežavanje putem namenske kablovske instalacije, Etherneta/Interneta, GSM ili RF modema.

  Izlazni elementi

  Svetlosni i zvučni signalizatori (blic lampe, LED paneli sa odgovarajućim natpisima, alarmne sirene) ali i kontrolni prekidački elementi namenjeni upravljanju sistemima ventilacije i sl., mogu se priključiti na izlaze na samoj centrali ili na odgovarajuće izlazne module povezane na signalne linije zajedno sa detektorima. Način njhovog aktiviranja se programira od strane instalatera na licu mesta, na samoj centrali i memoriše u trajnoj memoriji.

  Prednosti

  Sistem je baziran na detektorima dugog veka eksploatacije (>7god) i izuzetno male potrošnje (<1mA), čijim se performansama rešavaju suštinski problemi prisutni u ovoj oblasti i omogućava zamena do sada instaliranih kablova velikog poprečnog preseka standardnim signalnim, kao i izvora rezervnih napajanja velikog kapaciteta znatno manjim. Ekonomska opravdanost primene ovih sistema je višestrika kako u domenu instalacije (opreme i kabliranja) tako i održavanja.

  Primena

  Sa signalnim linijama kapaciteta do 16 detektora sa kolektivnom adresom i uz znatnu redukciju troškova instalacije i eksploatacije, sistem nudi veoma povoljno rešenje za detekciju ugljen-monoksida u garažama male i srednje veličine.

   

  Detaljnije tehničke informacije  (PDF dokument)