Prev Next
1 2 3
Naslovna

Naslovna

Od osnivanja 1992. godine, prioritet u poslovanju preduzeća QUADEL iz Niša je dat stvaranju sopstvenih resursa za proizvodnju elektronske opreme iz domena tehničke zaštite, sa oblašću dojave i upravljanja gašenjem požara kao primarnom.

Razvojnom putu započetim proizvodnjom konvencionalnih kontrolnih panela (centrala) kao i softverskih paketa za centralni nadzor, snažan podsticaj je dat 1996. godine, ustanovljenjem poslovno-tehničke saradnje sa svetskim liderom u detekciji požara, kompanijom HOCHIKI (Japan), odnosno njenim evropskim ogrankom - HOCHIKI EUROPE (England).
 

Više o tome...

Quadel

Sistemi za dojavu požara

Sistemi za dojavu požara

Više generacija kontrolnih panela (centrala) za dojavu požara kapaciteta 1 zone do 32 petlje, dizajniranih i proizvedenih u QUADEL-u, svojom fleksibilnom strukturom omogućavaju konfigurisanje sistema u velikom opsegu, što podrazumeva ne samo veličinu objekata  već i njihovu topološku strukturu. Pri tome je visok stepen ekonomičnosti i funkcionalnosti zadržan u čitavom polju primene i praktično ne zavisi od kompleksnosti projekta.

 

Centralni računarski nadzor

Centralni računarski nadzor

Prateći najnovija svetska dostignuća u oblasti informatike i telekomunikacija, a naročito u oblasti razvoja interneta, QUADEL je pored svojih postojećih rešenja za komunikaciju putem klasičnih serijskih veza razvio i tehnologiju za povezivanje svojih centrala za dojavu požara sa računarom za centralni nadzor putem interneta.

Sistemi za detekciju gasa

Sistemi za detekciju gasa

Quadel-ove centralne jedinice za procesiranje signala dobijenih od detektora otrovnih i zapaljivih gasova u industrijskim uslovima, iako projektovane za autonoman rad, imaju i mogućnost integracije u adresibilne sisteme za dojavu požara ostvarenu primenom posebno razvijenih senzorskih interfejsnih modula.

Sistemi tačnog vremena

Sistemi tačnog vremena

Proizvodni program QUADEL-a pruža mogućnost konfigurisanja sistema za distribuciju i prikaz tačnog vremena sa praktično neograničenim brojem lokalnih digitalnih satova koje, pored funkcionalnosti odlikuje i izuzetan estetski dizajn.

Quadel proizvodi